Quy trình thực hiện

QUY TRÌNH THỰC HIỆN

THIẾT KẾ LOGO CHUYÊN NGHIỆP
THIẾT KẾ LOGO CHUYÊN NGHIỆP

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Lấy thông tin và mong muốn của khách hàng
, phân tích, định vị thương hiệu
về các yếu tố chuyên ngành

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Lấy thông tin và mong muốn của khách hàng
, phân tích, định vị thương hiệu
về các yếu tố chuyên ngành

THIẾT KẾ LOGO CHUYÊN NGHIỆP

TƯ VẤN
GIÚP KHÁCH ĐỊNH HÌNH PHONG CÁCH

Gợi ý cho khách hàng hình dung rõ nhất về hệ thống
thương hiệu của mình, giúp khách hàng
định hình phong cách, định hình giá trị cốt lõi,
loại bỏ những mơ hồ về thương hiệu

TƯ VẤN
GIÚP KHÁCH ĐỊNH HÌNH PHONG CÁCH

Gợi ý cho khách hàng hình dung rõ nhất về hệ thống
thương hiệu của mình, giúp khách hàng
định hình phong cách, định hình giá trị cốt lõi,
loại bỏ những mơ hồ về thương hiệu

THIẾT KẾ LOGO CHUYÊN NGHIỆP

KÝ KẾT

Ký kết hợp đồng dịch vụ sau khi đã giúp
khách hàng tối ưu toàn bộ chi phí, loại bỏ
các yếu tố dư thừa.

KÝ KẾT

Ký kết hợp đồng dịch vụ sau khi đã giúp
khách hàng tối ưu toàn bộ chi phí, loại bỏ
các yếu tố dư thừa.

THIẾT KẾ LOGO CHUYÊN NGHIỆP

NGHIỆM THU – BÀN GIAO

Thực hiện sản phẩm và bàn giao đúng tiến độ
trong thời gian nhanh nhất, hổ trợ
chỉnh sửa, tư vấn chỉnh sửa, cho đến
khách hàng hài lòng mới bàn giao sản phẩm.

NGHIỆM THU – BÀN GIAO

Thực hiện sản phẩm và bàn giao đúng tiến độ
trong thời gian nhanh nhất, hổ trợ
chỉnh sửa, tư vấn chỉnh sửa, cho đến
khách hàng hài lòng mới bàn giao sản phẩm.